Witamy w Zakładzie Szkoleniowo-Usługowym BeHaPek!

Zakład Szkoleniowo - Usługowy - "BEHAPEK" s.c. Antoni Niemiec, Krzysztof Babka 35-119 Rzeszów ul. W. Zbyszewskiego 13/25 został wpisany przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie do Ewidencji Placówek Kształcenia Ustawicznego pod numerem 183/95 i rozpoczął działalnoąć od 01.09.1995 r.

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa pracy, BHP, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedmedycznej a także doradztwem w w/w zakresie oraz zewnętrzną obsługą firm.

Pracownicy firmy "BEHAPEK" s.c .posiadają odpowiednią wiedzę teoretyczną ( przygotowanie zawodowe, przygotowania pedagogiczne, podyplomowe studia z zakresu zarządzania bhp i ergonomii oraz ochrony środowiska oraz długoletnie doświadczenie w pracy w służbach BHP.

Dzięki wysokim kwalifikacjom oraz ciągłym doskonaleniem oferowanych usług powierzone nam zadania i obowiązki wykonujemy profesjonalnie i terminowo. Proponujemy Państwu nowoczesne bezpieczeństwo. Z naszych usług z zadowoleniem skorzystało wiele Firm.

Prowadzimy obsługę BHP w dużych firmach metodami systemowymi stosując przy tym elementy audytów behawioralnych. Możemy z pewnością stwierdzić, że przedmiotowe metody to klucz do poprawy zachowań pracowników i zapobiegania wypadkom. To również sposób budowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Szybko identyfikujemy zagrożenia oceniając przy tym ryzyko zawodowe pracowników na stanowiskach pracy. Niezwłocznie wprowadzamy korekty zmniejszając jednocześnie poziom narażenia pracowników na czynniki niebezpieczne i szkodliwe.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

 

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY FIRMY !!!

NOWA LOKALIZACJA TO UL. TREMBECKIEGO 11A/304 W RZESZOWIE