Szkolenia BHP

Szkolenia mogą odbywać się u klienta jak i w siedzibie naszej firmy przy ulicy Przemysłowej 4 w Rzeszowie.

Staramy się przekazać wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy, zachęcający do czynnego uczestnictwa w szkoleniu. Prowadzimy pełen zakres szkoleń dostosowanych programowo pod potrzeby konkretnego zakładu pracy. Wykorzystujemy przy tym filmy, prezentacje oraz inne pokazy multimedialne. Słuchacze po zakończeniu szkolenia otrzymują stosowne materiały dydaktyczne.

Zaświadczenia przez nas wydawane są honorowane przez wszelkie organy nadzoru zewnętrznego.

Ceny usług negocjowane są indywidualnie z każdym pracodawcą.

Rodzaje szkoleń prowadzone przez firmę "BEHAPEK":

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) - wymagane dla wszystkich pracowników

Szkolenia okresowe dla:

  • pracodawców wykonujących zadania służby BHP
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenia specjalistyczne:

  • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi z użyciem fantoma.
  • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (praktyczne użycie sprzętu gaśniczego)
  • metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych

Profesjonalne szkolenia oraz konkurencyjne ceny!