Wózki jezdniowe

Zakład Szkoleniowo - Usługowy - "BEHAPEK" s.c. prowadzi również kursy na operatorów wózków jezdniowych , które uprawniają do kierowania następującymi typami wózków:

 • naładowne
 • unoszące
 • podnośnikowe (widłowe)
 • ciągnikowe
 • specjalne

 oraz

 • elektryczne
 • spalinowe

Nasza kadra jest doskonale wyszkolona i bezstresowo z pełną dbałością o klienta przekazuje Państwu wymaganą i niezbędną wiedzę. Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od zapotrzebowania.

Uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego-wszystkie typy wózków (elektryczny, gazowy, spalinowy)

Kurs obejmuje również bezpieczną wymianę butli z gazem.

Kursant otrzymuje cztery dokumenty:

 • Legitymacja ze zdjęciem
 • Świadectwo ukończenia kursu
 • Certyfikat Unii Europejskiej, zaświadczenie ukończenia kursu (/.angielski)
 • Certyfikat Bezpiecznej Wymiany Butli Gazowej (/.angielski)

Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały dydaktyczne "Wózki jezdniowe - bezpieczna praca"

Uprawnienia honorowane za granicą

Działamy w oparciu o certyfikat ODK w Mysłowicach nadzorowanego przez Ministra ds. Gospodarki